ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 104/19-09-2018
ΑΔΑ ΩΛΡ1ΟΡ1Π-ΓΚΦ
ΑΔΑΜ 18REQ003710182
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear