ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONER
Αριθμός Εντολής 5/15-01-2018
ΑΔΑ Ω3Ρ2ΟΡ1Π-2Κ2
ΑΔΑΜ 18PROC002669637
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear