ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/2-1-18 /-1
ΑΔΑ Ω088ΟΡ1Π-5ΘΡ
ΑΔΑΜ 18PPOC002681739
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2018 - Ωρα 15 :00 μμ
Αρχείο PDF pdf
Bear