ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2 15.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 12/28-01-2022
ΑΔΑ 9ΧΚΩΟΡ1Π-Χ95
ΑΔΑΜ 22PROC010138639
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear