ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 300τεμ.
Αριθμός Εντολής 98/27-04-2020
ΑΔΑ 6Η1ΝΟΡ1Π-97Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear