Προμήθεια Μασκών μιας χρήσης FFP2 ή ΚΝ95 (ΑΕ 25) ΕΕΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Μασκών μιας χρήσης FFP2 ή ΚΝ95 (ΑΕ 25) ΕΕΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Μασκών μιας χρήσης FFP2 ή ΚΝ95 (ΑΕ 25) ΕΕΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης 10/2022
ΑΔΑ ΨΘΔΥΟΡ1Π-3ΘΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear