ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ (ΜΕ ΑΣΚΟ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ (ΜΕ ΑΣΚΟ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΧΕΠ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ (ΜΕ ΑΣΚΟ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ 300τεμ.
Αριθμός Εντολής 99ΧΕΠ/21-09-2022
ΑΔΑ Ψ8ΛΔΟΡ1Π-ΠΛΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear