ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ 100% Ο2 ΕΝΗΛΙΚΩΝ 800τεμ.
Αριθμός Εντολής 26/21-01-2019
ΑΔΑ 6Ν72ΟΡ1Π-Ν0Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear