ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΧΕΠ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 500τεμ.
Αριθμός Εντολής 96/27-05-2021
ΑΔΑ 6ΨΩΚΟΡ1Π-526
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear