ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ 70τεμ.
Αριθμός Εντολής 101/27-04-2020
ΑΔΑ ΩΓΟ1ΟΡ1Π-2ΦΑ
ΑΔΑΜ 20PROC007190165
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear