Προμήθεια Λυχνιών Φάρων για τα ΚΗΙ-9997 και ΚΗΗ-1301 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λυχνιών Φάρων για τα ΚΗΙ-9997 και ΚΗΗ-1301 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια Λυχνιών Φάρων για τα ΚΗΙ-9997 και ΚΗΗ-1301 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Χίου
Αριθμός Εντολής 116/15-05-2020
ΑΔΑ 6ΒΔ4ΟΡ1Π-ΤΔΘ
ΑΔΑΜ 20PROC006796567
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear