Προμήθεια Λοιπού Υλικού για το ΑΕ 78/21-01-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού για το ΑΕ 78/21-01-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δελτίο Παράδοσης Παραλαβής ασθενοφόρου. Τριπλότυπο, καρμπονέ, αριθμημένο και η αρίθμιση να αρχίζει από 000001 και να αποτελείται από 50 φύλλα τεμ:500
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 78/2021
ΑΔΑ ΨΞΤΞΟΡ1Π-ΛΡ5
ΑΔΑΜ 21PROC008139934 2021-02-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear