ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΕΝΤΕ ΓΡΑΜΜΩΝ TRODAT, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ TRODAT) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΕΝΤΕ ΓΡΑΜΜΩΝ TRODAT, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ TRODAT)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Δ/ΝΤΗ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ11/24-02-2020
ΑΔΑ ΩΥΣ1ΟΡ1Π-Ω7Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear