ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ67 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ67

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ67
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 67/2020
ΑΔΑ ΩΗΚ3ΟΡ1Π-ΚΦ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear