ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ195 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ195

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ195
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 195/2020
ΑΔΑ Ψ3930Ρ1Π-Φ7Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear