ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ191 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ191

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ191
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 191/2020
ΑΔΑ Ω3ΥΠΟΡ1Π-Υ6Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear