ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ168 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ168

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ168
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 168/2020
ΑΔΑ ΩΥΝ6ΟΡ1Π-ΨΦΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear