Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 98/08-02-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 98/08-02-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δημόσια Στατική Διεύθυνση IP για 1 έτος (12 μήνες) ΤΕΜ:12
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης AE 98/2023
ΑΔΑ ΩΧ7ΧΟΡ1Π-ΩΓΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear