Προμήθεια λοιπού υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 54/2020
ΑΔΑ 9ΘΒΦΟΡ1Π-ΩΤ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear