Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 89/6-02-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 89/6-02-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Καλώδιο δικτύου CAT 6, FTP, 3m , για σύνδεση του υπολογιστή με το οικιακό σας δίκτυο. Τεμ :15

2. Καλώδιο δικτύου CAT 6, FTP, 30m , για σύνδεση του υπολογιστή με το οικιακό σας δίκτυο.Τεμ :15
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 89/2023
ΑΔΑ 6ΝΣ2ΟΡ1Π-Τ2Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear