Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 85/02-02-23 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 85/02-02-23

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δελτίο Παράδοσης Επιτόκου Λεχωΐδας Νεογνού τριπλότυπο, καρμπονέ, αριθμημένο και η αρίθμηση να αρχίζει από 000001 και να αποτελείται από 50 φύλλα (το πρώτο φύλλο σε κάθε τριπλότυπο θα είναι πενταχρωμία)
Τεμ 100
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 85/2023
ΑΔΑ ΨΟΟΑΟΡ1Π-ΜΗΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear