Προμήθεια λοιπού υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 7/2020
ΑΔΑ ΨΤΞ4ΟΡ1Π-0ΞΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear