Προμήθεια λοιπού Υλικού ΑΕ 63/27-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού Υλικού ΑΕ 63/27-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ UHF SEPURA SRG/M ΤΕΜ:30
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 63/2022
ΑΔΑ ΩΣ52ΟΡ1Π-ΥΑΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear