Προμήθεια λοιπού Υλικού ΑΕ 62/27-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού Υλικού ΑΕ 62/27-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΧΕΙΡΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ALCATEL-LUCENT 4019,4039,8039 DIGITAL ΤΕΜ:10
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 62/2022
ΑΔΑ Ψ9Ζ9ΟΡ1Π-ΚΟ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear