Προμήθεια λοιπού Υλικού ΑΕ 587/21-09-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού Υλικού ΑΕ 587/21-09-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΌΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Κ.Υ.Α. 10315 (Φ.Ε.Κ.369/Β/24-5-1993), ΣΤΗΝ Υ.Α. οικ..189533/7-11-2011 αρθ. 5, (Φ.Ε.Κ./2654/Β/9-11-2011) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-09-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 587/2021
ΑΔΑ 91Υ8ΟΡ1Π-Δ49
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear