Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 580/04-11-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 580/04-11-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΥΝΗΜΑ ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 2310 166 ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 580/2022
ΑΔΑ 6ΝΩ1ΟΡ1Π-ΖΘ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear