Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 569/25-10-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 569/25-10-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που να δουλεύει ταυτόχρονα έως και 10 φύλλα μεγέθους Α4, πιστωτικές κάρτες, σύρματα συρραπτικού και μικρούς συνδετήρες. Η ταχύτητα κοπής να είναι 2.2 μέτρα/min και να διαθέτει κάδο για τα αποκόμματα χωρητικότητας 16.5 λίτρων. Μέγεθος αποκόμματος: 5x51 mm.Η δυνατότητα των φύλλων που μπορεί να κόψει ημερησίως να είναι 400. Να διαθέτει αυτόματη έναρξη & παύση λειτουργίας, καθώς και προστασία υπερθέρμανσης. Εγγύηση 2 χρονων. ΤΕΜ:1
2. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ για έγγραφα εώς Α3, με thermo-transfer technology, κουμπί απεμπλοκής και λυχνία ένδειξης για το χρόνο προθέρμανσης (1,5 έως 2 λεπτά), ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 569/2022
ΑΔΑ ΡΒΠ9ΟΡ1Π-ΒΛΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear