Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 548/12-10-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 548/12-10-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Χαρτί Φωτ/κό Α4 80γρ 500 φύλλων Τεμ:250
2. Χαρτί Φωτ/κό Α3 80γρ 500 φύλλων Τεμ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 548/2022
ΑΔΑ ΨΞ6ΦΟΡ1Π-ΝΛ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear