Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 520/22-09-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 520/22-09-2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΧΕΡΟΥΛΙΑ (ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ) Τεμ:15
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 520/2020
ΑΔΑ 6Λ4ΩΟΡ1Π-Ι98
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear