Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 519/22-09-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 519/22-09-2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΥ IP65, Τ8 ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED ΠΛΑΤΟΥΣ 104mm ΜΗΚΟΥΣ 1270 mm ΜΑΖΙ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΕΣ LED Τ8 2Χ36 W, 230V Tεμ:8

2. ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25Χ25mm Τεμ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 519/2020
ΑΔΑ ΩΛΘ3ΟΡ1Π-7ΚΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear