Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 518/02-08-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 518/02-08-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ140, 80W Τεμ: 6
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 518/2021
ΑΔΑ ΨΩΨΣΟΡ1Π-ΓΩΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-08-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear