Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 51/26-01-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 51/26-01-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΝΕΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ INTERNET VDSL 50Mbps (όχι οπτική ίνα) Τεμ:24
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 51/2022
ΑΔΑ 6ΩΔΡΟΡ1Π-9ΛΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear