Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 50/21-01-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 50/21-01-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επισκευή ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (laptop) ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 50/2022
ΑΔΑ ΨΨΤ0ΟΡ1Π-ΞΛ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear