Προμήθεια λοιπού υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 10/2020
ΑΔΑ 6ΠΧΙΟΡ1Π-ΚΙΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear