Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 47/21-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 47/21-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΕΡΑΙΑ GPS ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΤΕTRA HYTERA MT 680 ΤΕΜ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 47/2022
ΑΔΑ 613ΗΟΡ1Π-Ι1Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear