Προμήθεια Λοιπου Υλικού ΑΕ 46/20-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπου Υλικού ΑΕ 46/20-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΕΡΑΙΑ GPS ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΤΕTRA SEPURA SRG3500/3900 ΤΕΜ:10
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 46/2022
ΑΔΑ 6ΡΡΧΟΡ1Π-ΑΘΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear