Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 45/19-01-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 45/19-01-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΠΙΡΑΛ ΜΑΥΡΟ, ΜΗΚΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ Τεμ:150

ΣΠΙΡΑΛ ΜΑΥΡΟ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4P4C ΓΙΑ TH ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ,ΜΗΚΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 45/2021
ΑΔΑ ΨΗΒΩΟΡ1Π-ΟΤΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear