Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 404/18-06-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 404/18-06-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δελτίο Μεταφοράς Ασθενούς. Τριπλότυπο, καρμπονέ, αριθμημένο και η αρίθμιση να αρχίζει από 000001 και να αποτελείται από 50 φύλλα ΤΕΜ:1500
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 404/2021
ΑΔΑ ΩΥ0ΕΟΡ1Π-ΓΣΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear