Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 393/15-07-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 393/15-07-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Scanner Scanjet Pro 2500 f1 ΤΕΜ 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης AE 393/2022
ΑΔΑ 6ΗΜΔΟΡ1Π-ΑΘΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-09-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear