Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 387/7-07-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 387/7-07-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ -ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (3 ΤΕΜ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 387/2022
ΑΔΑ Ψ36ΔΟΡ1Π-Ω0Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear