Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 38/14-01-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 38/14-01-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Κεντρική Μονάδα Επιτραπέζιος Υπολογιστής (με πληκτρολόγιο, mous, οθόνη, ηχεία) και Windows 10 64bit Pro ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 38/2022
ΑΔΑ Ω3ΩΕΟΡ1Π-0ΓΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear