Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 37/14-01-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 37/14-01-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1..SSD 256GB 2.5 SATA3 ΤΕΜ:15 πιθανή δαπάνη 1.116,00 €
2. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ MS WIRED DESKTOP 600 GR BLACK RETAIL ΤΕΜ:15 πιθανή δαπάνη 558,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 37/2022
ΑΔΑ ΨΜ8ΙΟΡ1Π-Λ5Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear