Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 368/27-06-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 368/27-06-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 137 Χ 130 χιλ. (Π,Υ) (ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΑΠ)
ΤΕΜ 2
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130 Χ 127 χιλ. (Π,Υ) (ΠΛΗΡΩΜΑ ΝΕΑΠ)
ΤΕΜ 1
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 315 Χ 275 χιλ. (Π,Υ) (ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΚΤ.)
ΤΕΜ 1
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 245 χιλ. (Π,Υ) (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ)
ΤΕΜ 1
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 138 Χ 249 χιλ. (Π,Υ) (ΑΙΘ 6)
ΤΕΜ 1
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 138 Χ 165 χιλ. (Π,Υ) (ΓΡΑΦΕΙΑ)
ΤΕΜ 5
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 368/2022
ΑΔΑ 9ΛΟ5ΟΡ1Π-2ΙΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear