Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 365/27-06-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 365/27-06-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 100CM ME Μ 150CM ΜΕ ΑΠOΚΛΙΣΗ +-5CM
ΤΕΜ 10
2. ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 100CM ME Μ 150CM ΜΕ ΑΠOΚΛΙΣΗ +-5CM
ΤΕΜ 10
3. ΣΗΜΑΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 100CM ME Μ 150CM ΜΕ ΑΠOΚΛΙΣΗ +-5CM
ΤΕΜ 10
4. ΣΗΜΑΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 100CM ME 150CM ΜΕ ΑΠOΚΛΙΣΗ +-5CM
ΤΕΜ 10
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 365/2022
ΑΔΑ 6ΓΦΧΟΡ1Π-ΥΨΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear