Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 340/05-05-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 340/05-05-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή .ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 138 Χ 174 χιλ. (Π,Υ) ΤΕΜ:15
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 68 Χ 124 χιλ. (Π,Υ) ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-12-2021
Αριθμός Διακήρυξης AE 340/2021
ΑΔΑ 9Ρ9ΩΟΡ1Π-ΞΧΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-12-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear