Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 333/28-04-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 333/28-04-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή TΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΜΠΟΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ LED SM50P ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-12-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 333/2021
ΑΔΑ 6Θ13ΟΡ1Π-ΝΛ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-12-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear