Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 316/31-05-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 316/31-05-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 500GR, ΤΕΜ 1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 316/2022
ΑΔΑ ΨΙΒ3ΟΡ1Π-9ΗΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear