Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 311/15-04-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 311/15-04-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΤΗΣ 8 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΕΜ:1
2. ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΤΕΜ:3
3. ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΤΕΜ:1
4. ΚΑΛΩΔΙΟ STEREO ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 50 ΜΕΤΡΑ ΤΕΜ:50
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 311/2021
ΑΔΑ 6ΦΨΙΟΡ1Π-ΓΙΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear