Προμήθεια λοιπου υλικού ΑΕ 256/27-04-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπου υλικού ΑΕ 256/27-04-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 135 Χ 145 χιλ. (Π,Υ) ΤΕΜ:1
2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 125 Χ 145 χιλ. (Π,Υ) (ΠΛΗΡΩΜΑ ΝΕΑΠ) ΤΕΜ:1
3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 145 χιλ. (Π,Υ) (ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΚΤ.) ΤΕΜ:2
4.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 127 χιλ . ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Shantung ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 Χ 145 χιλ. (Π,Υ) (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) ΤΕΜ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 256/2023
ΑΔΑ ΨΓΟΕΟΡ1Π-41Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear