Προμήθεια λοιπου υλικού ΑΕ 233/13-04-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπου υλικού ΑΕ 233/13-04-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή domain name gr εσωτερικών εφαρμογών πληροφορικής ΚτΠ/ΓΓΠΣΔΔ / Gcloud με 2ετή δέσμευση ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 233/2023
ΑΔΑ ΨΚ26ΟΡ1Π-ΞΟΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear